Společnost TZB služby
poskytuje pro své zákazníkytyto činnosti a služby

Služby a činnosti poskytované a vypracované energetickým specialistou

 • energetické audity
 • energetické posudky
 • průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)
 • kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie
 • kontroly klimatizačních systémů

na základě zákona č. 406/2000 Sb. v platném znění a podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Systém managementu hospodaření s energií

 • Implementace Systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 s vyhledáním oblastí s významnou spotřebou energií, monitoring energetické náročnosti a optimalizace s využitím systémových nástrojů

Tepelně – technické výpočty požadované v technické praxi

 • výpočet hodnot součinitelů prostupu tepla stavebních, výplňových a ostatních konstrukcí ( obvodové konstrukce, střechy, podlahy, okna, dveře atd.)
 • výpočet tepelného stavu vnitřního prostředí obytných, administrativních, školských, zdravotnických a ostatních budov
 • posouzení pracovního prostředí v průmyslových, výrobních, skladovacích a ostatních prostorách

Výpočty energetické náročnosti stavebních objektů

 • Výpočty energetické náročnosti stavebních objektů a budov pro stavebníky, vlastníky a provozovatele budov při jejich výstavbě, při změně dokončené budovy, energetickou klasifikaci při prodeji, pronájmu.

Technické, ekonomické a ekologické hodnocení úsporných variant

 • Technické, ekonomické a ekologické hodnocení úsporných variant pro veškeré dotační programy SFEU, Národních programů, Nová zelená úsporám atd.

Facility management

 • Facility management se zaměřením na správu majetku, provoz nemovitostí, údržbu zeleně, úklidové služby a FMS aplikace.

Poradensko - konzultační služby v oblasti s hospodaření s energií se zaměřením zejména na:

 • poradenství v oblasti kvality dokumentů zpracovávaných energetickými specialisty
 • poradenská činnost v oblasti hospodaření s energií
 • poradenství vlastníkům budov a energetických hospodářství při naplňování povinností podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií
 • poradenství v oblasti zvyšování energetické účinnosti při výrobě, distribuci a spotřebě energie
 • posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování (rozúčtování, přeúčtování) spotřeby elektřiny, plynu, tepla, teplé vody atd.

Poradenská, konzultační a technická činnost v oblasti technických systémů budov

 • Poradenská, konzultační a technická činnost v oblasti technických systémů budov:
  – vytápění, větrání, chlazení, klimatizace, úprava vlhkosti, teplá voda a osvětlení při aplikaci zákonných předpisů a prováděcích norem.

Další činnosti a služby související s inženýrskou činností

 • Další činnosti a služby související s inženýrskou činností, s vypracováním projektové dokumentace staveb, technických podkladů a technicko – ekonomické dokumentace související s hodnocením objektů.

Technické dozory

 • Technické dozory investora v rámci výstavby a realizace stavebních objektů a budov

Zaujaly Vás naše služby?

Kontaktujte nás