Reference

Společnost TZB Služby s.r.o. se podílí na realizaci významných zakázek jak pro státní organizace tak pro soukromou sféru ve spolupráci s úspěšnými firmami působícími v daném oboru podnikání.